SULLIVAN & Co Administratie en Belastingadvies

Lees meer

SUULIVAN & CO Accountancy en Advies

Welkom bij Sullivan & Co

Wij zijn een belasting- en administratiekantoor voor het midden- en kleinbedrijf en voor particulieren.

Wat kunnen wij voor jou als ondernemer betekenen?

  • verwerken van financiële administraties 
  • begeleiden van (startende) ondernemers
  • begeleiden vrije beroepsbeoefenaren
  • opstellen van jaarrekeningen
  • verzorgen van salarisadministraties
  • opstellen aangiftes omzetbelasting per maand of per kwartaal (BTW)
  • opstellen van aangiftes loonheffingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
  • adviseren op het gebied van vermogensplanning
  • oprichten van besloten vennootschappen (BV's)

 

Door de periodieke verwerking van de bedrijfsadministratie weet je als ondernemer hoe je bedrijf er financieel op een bepaald moment voor staat en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Op basis van de bijgehouden administratie stellen we de jaarrrekening op. Dit doen we volgens wettelijke richtlijnen en goed koopmans gebruik.